Borstelindustrie en Aalten zijn al eeuwen onlosmakelijk met elkaar verbonden. Graag vertellen we je meer over het ontstaan van Borstelfabriek M.J.J. Lurvink B.V., oftewel Luva in Aalten.

Aalten en Borstelfabricage

Geschiedenis borstelfabriek
Het maken van borstels zit ons letterlijk in het bloed! We hebben een uitgebreide geschiedenis die we, met hulp van plaatselijke en regionale archieven hebben uitgezocht. Wanneer gekeken wordt in de archieven wordt duidelijk dat er vanaf begin 19e eeuw al is vastgelegd dat de eerste generatie eigenaar van de borstelfabriek bezig is geweest met het fabriceren van allerhande soorten borstels. Meerdere broers uit de familie Lurvink hebben begin 19e eeuw zich allemaal hebben gericht op de productie van bezems en borstels. Tot anno 2021 waar de huidige generatie Lurvink nog altijd eigenaar is van de borstelfabriek! Inmiddels de 6e generatie aan het roer.

Waar het begon
Jan Lurvink (1747-1823), een Aaltense kleermaker, had samen met zijn vrouw, Willemina Wenderink (1763-1832) tien kinderen. Uit verschillende officiële aktes van de burgerlijke stand en notarissen blijkt dat vijf van hun zoons kiezen voor het beroep borstelmaker. De eerste officiële documentatie vinden we op de huwelijksakte van Arnoldus Lurvink (1789-1876) en Johanna Geertruid Feldkamp. Zijn trouwden in 1813. Op hun huwelijksakte staat bij Arnoldus aangegeven dat hij van beroep borstelmaker is. In 1820 trouwt zijn jongere broer Frederikus Reinirus Lurvink (1793-1842) met Maria Wilhelmina Joanna Balster. Ook Frederikus blijkt zich volgens de huwelijksakte hebben toegelegd op het maken van borstels.
In 1823 overleed Jan Lurvink (1747-1823). Van de tien kinderen die hij met Willemina Wenderink heeft wonen op dat moment nog drie zoons thuis. Gerhardus Lurvink (1796), Bernardus Lurvink (1799) en Henricus Bernardus Lurvink (1805). Alle drie deze zoons hebben, net als twee van hun oudere broers, ook voor het beroep van borstelmaker gekozen. De broers zijn de uiteindelijke grondleggers van de huidige fabriek. Wanneer zij exact gestart zijn is niet duidelijk maar vermoedelijk nog voor het overlijden van hun vader. Vlak voor het overlijden van Jan Lurvink verkopen hij en zijn vrouw Willemina namelijk hun huis aan hun zoon Gerhardus Lurvink. Dit gebeurt in mei 1823. In de aanwezige notariële verkoopakte staat hun zoon Gerhardus Lurvink (1796) benoemd als zijnde borstelmaker. Ook op de trouwakte uit 1828 van Gerhardus Lurvink en zijn vrouw Joanna Oostendorp staat Gerhardus als borstelmaker vermeld. 1823 is ook het jaar dat Aalten begint met de aanleg van een bevolkingsregister. Volgens het register wonen de weduwe Willemina en haar drie zoons op “Aalten 136” als eerste hoofdbewoners. Volgens de titel in het ECAL-archief is dit register aangelegd in 1823, en de oudste vermeldde belastingklasseringen dateren van 1824 (zie marge van het register). Het is wel aannemelijk dat het register is opgesteld ná het overlijden van Jan Lurvink, aangezien zijn vrouw als hoofdbewoner en weduwe staat ingeschreven. De drie zoons, Gerhardus, Bernardus en Henricus Bernardus staan alle drie ingeschreven als borstelmakers.

Gerhardus Lurvink stopt
Gerhardus Lurvink (1796) stopte als eerste broer met het maken van borstels. Zijn borstelbedrijf doet hij in 1836 over naar zijn broer Bernardus Lurvink (1799).  Bernardus Lurvink (1799) trouwt in datzelfde jaar met Hendrika Scheerder (1801), zij krijgen samen geen kinderen. Op de trouwakte van 10 februari 1836 staan broers van Bernardus Lurvink (1799) met name genoemd. Henricus Bernardus, Arnoldus en Gerhardus Lurvink zijn getuigen op de bruiloft van hun broer Bernardus. Ook volgens deze akte zijn al deze broers borstelmaker van beroep. Bernardus en Hendrika schrijven zich tussen 1860 en 1870 in aan de Landstraat 100 te Aalten.

In 1843 krijgt de jongste broer Henricus Bernardus Lurvink (1805) een zoon die hij eveneens Bernardus noemt. Op de geboorteakte van zijn zoon staat de vader vermeld als “borstelmaker”.  Bernardus Lurvink (1799) neemt zijn neef Bernardus Lurvink (1843) in huis. Rond 1862 neemt Bernardus (1799) zijn neef in dienst. Dit blijkt ook uit het bevolkingsregister van Aalten. Bernardus Lurvink (1799) staat in het register te boek als Borstelmaker. Zijn neef Bernardus (1843) staat in het bevolkingsregister op dit adres ingeschreven als “Borstelmaker leerling”. Aannemelijk is dat Bernardus (1843) op dat moment in de leer is bij zijn oom.

Kadastrale geschiedenis borstelfabriek
De kadastrale geschiedenis van borstelfabriek begint in dienstjaar 1862. Op de splitsing van de Willemstraat/Hogestraat te Aalten wordt de borstelfabriek gevestigd. Het “huis en erf” is in 1861 door Bernardus Lurvink (1799) op een veiling voor 960 gulden gekocht.

Bernardus Lurvink (1799) benoemt zijn neef Bernardus Lurvink (1843) tot zijn erfgenaam. In zijn testament schrijft hij dat zijn neef werkzaam is als borstelmaker bij hem.

Kasboeken
Het oudste kasboek van de fabriek in de archieven van familie Lurvink dateert uit 1851 en loopt tot 1856. In het kasboek zijn alle bestellingen van klanten omschreven. Het oudste kasboek van de fabriek, voorzien van stempel “B. Lurvink Borstelfabrikant Aalten” dateert uit 1866 en loopt tot 1868. In het kasboek zijn alle bestellingen van klanten omschreven.

1876 doet Bernardus Lurvink (1799) de zaak over aan zijn neef. Vanaf dan is Bernardus Lurvink (1843) de eigenaar van de Borstelfabriek. Bernardus Lurvink (1843) krijgt met zijn vrouw Johanna Wilhelmina Berendsen meerdere kinderen. In 1880 krijgt hij een zoon, Martinus Johannes Joseph Lurvink (1880) (latere naamgever van de M.J.J. Lurvink B.V.). Volgens een gewaarmerkt uittreksel van de Kamer van Koophandel is de officiële inschrijfdatum van de onderneming bij de KVK op 18 november 1897.

In het bevolkingsregister van Aalten is ook het gezin van Bernardus (1843) opgenomen. Bij het gezin van Bernardus staat hij ingeschreven als zijnde “borstelmaker baas”. Dit register is tussen 1900 en 1910 opgesteld. Bij twee van zijn zoons, Martinus Johannes Joseph Lurvink (1880) en Wilhelmus Gerhardus Johannes Lurvink (1886) staat eveneens “borstelmaker”. Uit het register valt op te maken dat ze in dienst zijn bij hun vader door de toevoeging “bij 1”.

Van “B. Lurvink en zonen: naar de “M.J.J. Lurvink – Machinale Borstelmakerij”.
Wanneer zijn zoon Martinus Johannes Joseph Lurvink (1880) precies in de zaak er bijkwam is niet bekend. Op een wisselbrief met logo van de fabriek uit 1905 blijkt dat de fabriek op dat moment bekend is onder de naam “B Lurvink en zonen”. Op een betaalbewijs uit 1911 staat eveneens nog steeds B Lurvink en zonen vermeld. Een briefkaart uit 1913 is het laatste gedateerde stuk uit het huidige archief waaruit blijkt dat de fabriek nog altijd B Lurvink en Zonen heette.

Het is dus niet duidelijk wanneer Martinus Lurvink (1880) precies de fabriek van zijn vader Bernardus Lurvink (1843) overneemt. Bernardus Lurvink (1843) overlijdt in 1917. Op een orderbevestiging uit 1926 blijkt dat de naam van de fabriek is veranderd in M.J.J. Lurvink – Machinale Borstelmakerij te Aalten. Tussen 1913 en 1926 heeft Martinus Lurvink (1880) het bedrijf van zijn vader overgenomen en hernoemd naar zichzelf. Martinus Lurvink (1880) richt vervolgens “Vennootschap onder firma M.J.J. Lurvink” op.

Van opa M.J.J. Lurvink naar kleinzoon M.J.J. Lurvink
Op 2 januari 1961 komt de dan 15-jarige Martinus Johannes Joseph Lurvink (1945) in dienst van de fabriek. Hij is de kleinzoon van Martinus Lurvink (1880) en zoon van Gerhardus Johannes Bernardus Lurvink (1913). Fa. M.J.J. Lurvink verstuurt een adreswijziging in 1972 met de mededeling dat het complex van de Hogestraat/Willemstraat, welke in 1862 door Bernardus Lurvink (1799) was aangekocht, verhuist naar de 2e Broekdijk te Aalten.

In 1975 wordt de Besloten Vennootschap “Borstelfabriek M.J.J. Lurvink B.V. opgericht.” Onder andere de zoon en kleinzoon van Martinus Lurvink (1880), Gerhardus Johannes Bernardus Lurvink (1913) en Martinus Johannes Joseph Lurvink (1945) zijn bij de oprichting als komparant genoemd. Op 3 juli 1987 wordt Martinus Lurvink (1945) benoemd tot directeur.

De zoon van Martinus Lurvink, Martinus Johannes Gerhardus Lurvink (1984), is de laatste generatie uit de stamboom van de familie Lurvink die als eigenaar tot de fabriek is toegetreden. Sinds 23 maart 2010 is hij officieel toegetreden tot de Besloten Vennootschap “borstelfabriek M.J.J. Lurvink B.V” van de fabriek.

 • Generatie 1: Vijf broers uit eenzelfde gezin zijn allen borstelmaker; Arnoldus Lurvink (1789), Frederikus Reinirus Lurvink (1793), Gerhardus Lurvink (1796), Bernardus Lurvink (1799) en Henricus Bernardus Lurvink (1805).
 • Generatie 2: Bernardus (1843) is de zoon van Henricus Bernardus (1805) en neef van Bernardus (1799). Bernardus (1843) woont bij zijn oom en neemt de borstelfabriek in 1876 over.
 • Generatie 3: Martinus Johannes Josephus Lurvink (1880) is de zoon van Bernardus (1843).
 • Generatie 4: Gerhardus Johannes Bernardus Lurvink (1913) is de zoon van Martinus Johannes Josephus Lurvink (1880).
 • Generatie 5: Martinus Johannes Joseph Lurvink (1945) is de zoon van Gerhardus Johannes Bernardus Lurvink (1913).
 • Generatie 6 (huidige): Martinus Johannes Gerhardus Lurvink (1984) is de zoon van Martinus Johannes Joseph Lurvink (1945).

Familiebedrijf anno 2021
De huidige eigenaar, Martin Lurvink, van de Borstelfabriek M.J.J. Lurvink B.V. stamt in rechte lijn af van de eerste generatie borstelmakers. Hoewel de definitieve startdatum van het bedrijf onbekend is gebleven, is wel aangetoond dat de borstelmakerij letterlijk in het bloed zit van de familie Lurvink en heel ver teruggaat in de tijd tot begin 19e eeuw. Om toch een startdatum te hebben gaan we er, op basis van de stukken, vanuit dat de fabriek in 2021 200 jaar bestaat!

Het ontstaan van borstelfabriek M.J.J. Lurvink B.V. (Luva) gaat dus eeuwen terug in de familiestamboom. Onze fabriek kan met recht een familiebedrijf genoemd worden. Al vanaf begin 19e eeuw vervaardigen we alle mogelijke soorten borstels, bezems, handstoffers, zaalvegers enz. voor zowel huishoudelijk en industrieel gebruik. De overgebleven originele kasboeken dateren uit 1850.
In de loop der jaren is het bedrijf drastisch veranderd. Van voornamelijk handwerk is de borstelfabriek anno 2019 een innovatieve en computergestuurde fabriek geworden. Door alle innovaties door de jaren heen is Luva in staat een zeer ruim assortiment borstels te leveren met hoge kwaliteit en tegen concurrerende prijzen.
Voor speciaal borstelwerk is de fabriek ook uitgerust om aan wensen van klanten te voldoen. Borstels worden zowel geleverd in natuurproducten als ook in kunststof materialen.

Hoewel veel veranderd is in de loop der jaren, zijn de kernwaarden niet veranderd. De enige overgebleven borstelfabriek in Aalten staat voor:

 • Goede kwaliteit
 • Flexibiliteit
 • Korte levertijden
 • Service
 • FSC®-gecertificeerde producten
 • Betrouwbaarheid
 • Private label

Borstelfabriek M.J.J. Lurvink B.V.
2e broekdijk 8
7122LB Aalten

Heeft u vragen over een van onze producten?

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op. Dat kan op verschillende manieren.
Neem contact op