Borstelindustrie en Aalten zijn al eeuwen onlosmakelijk met elkaar verbonden. Graag vertellen we je meer over het ontstaan van Borstelfabriek M.J.J. Lurvink, oftewel Luva in Aalten.

Aalten en Borstelfabricage

Al in de periode 1809-1811 telde Aalten drie borstelmakerijen. In 1830 was dat uitgegroeid tot zes en in 1885 had Aalten zelfs acht borstelbedrijven met in totaal 25 man personeel.
Het maken van borstels is een oude ambacht die voornamelijk door families werd uitgeoefend. In de begintijden was van mechanische productie nog geen sprake. De kleine familiebedrijven maakten vrijwel alle producten met de hand.

oude foto kinderen met bezems

In de loop van de 20e eeuw veranderde dat. In 1950 waren van de acht bedrijfjes nog twee bedrijven in Aalten over. Hier werkten toen samen ongeveer 30 personen.

Ontstaan van Borstelfabriek M.J.J. Lurvink – Luva

Het maken van borstels zit ons letterlijk in het bloed! In 1823 overleed in Aalten Jan Lurvink. Deze kleermaker liet een vrouw en drie nog thuiswonende zoons van in of rond de 20 jaar na. Gerhardus uit 1796, Bernardus uit 1799 en Henricus Bernardus uit 1805. Alle drie de jongens besloten om hun geld te gaan verdienen met het maken van borstels.
De verschillende bedrijven hadden allen gezinsleden of andere familieleden in dienst.

In de jaren na 1823 ontstond in Aalten een heuse borsteldynastie onder leiding van de drie broers. Gerhardus (1796) stopte er als eerste mee. Hij was ongehuwd en had geen kinderen. Hij deed in 1836 zijn zaak over naar zijn broer Bernardus (1799). Deze nam in 1862 zijn neef Bernardus (1843) in dienst. De zoon van Henricus Bernardus (1805). De drie bedrijven zijn dan samen.
In 1876 krijgt Bernardus (1843) de leiding over de borstelfabriek. Vanaf dan gaat het bedrijf verder van vader op zoon tot anno nu.

Borstelmakerij werd gezien als ambachtelijke nijverheid en speelde zich meestal in en om het woonhuis van de eigenaar af. In een oud uittreksel van het bevolkingsregister van Aalten staat het gezin van Bernardus Lurvink (1799).

Bevolkingsregister gemeente Aalten. B. Lurvink (1799). Jaartal onbekend.

We lezen hierin dat Bernardus Lurvink (1799) in het bevolkingsregister staat ingeschreven als zijnde ‘borstelmaker’. Hij was getrouwd met Hendrika Scheerder. Het stel staat ingeschreven op de Landstraat 137. Neef Bernardus (1843) staat op hetzelfde adres ingeschreven en is bij de gemeente bekend als ‘borstelleerling’.

Vermoedelijk werkten zij vanuit hun woning. Maar of daar de borstels werden gemaakt weten we niet zeker. Over de geschiedenis van de percelen waar de borstels gemaakt werden borstelfabriek is in de gemeentelijke- en streekarchieven weinig te vinden. Aangezien het maken van borstels werd gezien als huisnijverheid zijn er geen inschrijvingen in het 19e eeuwse kadaster van vermeldingen bedrijfsgebouwen.

Wat we weten is dat de nijverheid aan de Hogestraat in Aalten begint in het dienstjaar 1862 als Bernardus Lurvink (1799) daar een huis en erf koopt.

deel koopcontract bernardus lurvink
Deel uit het koopcontract waarin staat dat “Borstelmaker” Bernardus Lurvink het huis en erf op een veiling heeft gekocht voor 960 gulden.

Bernardus Lurvink (1843)
Bernardus wordt in 1843 geboren. Hij is de zoon van Henricus Bernardus Lurvink. Op de geboorteakte van Bernardus staat ook zijn vader vermeld. Bij het beroep van zijn vader staat ‘Borstelmaker’. Bernardus (1843) krijgt van huis uit de ambacht borstelmakerij mee.

Geboorteakte Bernardus Lurvink (1843)

Ook in het bevolkingsregister staat uiteindelijk het gezin van Bernardus (1843) ingeschreven. En hij staat ook hier geregistreerd als ‘borstelmaker’. Was hij in de vorige register nog ‘leerling’ lijkt het er op dat deze pagina van na 1876 is. Bij zijn bezoek ‘borstelmaker’ is bijgeschreven ‘baas’. Ook zijn zoons staan geregistreerd als borstelmaker. Bij hen is bijgeschreven ‘bij 1’. Waarschijnlijk wordt bedoeld dat deze zoons bij hun vader in het bedrijf werken. 

Bevolkingsregister gemeente Aalten. B. Lurvink (1843). Jaartal onbekend.

Een van zijn zoons is M.J.J. Lurvink. Ook van hem hebben we de geboorteakte teruggevonden. En ook op deze akte staat zijn vader Bernardus (1843) als borstelmaker vermeld.

Geboorteakte Martinus Johannes Joseph Lurvink (1880)

Van Hogestraat naar 2e Broekdijk

Door verbouw, aankoop van percelen en bijbouw is aan de Hogestraat in de loop der jaren een heus borstelcomplex ontstaan. M.J.J. Lurvink (1880), besluit om in 1947 bij de gemeente het complex in te brengen als nieuwe Vennootschap onder Firma M.J.J. Lurvink. Sindsdien staat het perceel aan de Hogestraat kadastraal te boek als borstelfabrikant. In 1968 verhuist de borstelfabriek naar de Tweede Broekdijk 8 in Aalten. Daar staat de fabriek nog altijd.

6e generatie sinds oprichting

De huidige eigenaar van de borstelfabriek, M.J.G. Lurvink (1984), is een directe nazaat van Henricus Bernardus (1805) en in deze tak van de familie de 6e generatie die zich met de fabricage van borstels bezighoudt in Aalten.

 • Henricus Bernardus Lurvink (*1805)
 • Bernardus Lurvink (*1843)
 • Martinus Johannes Josephus Lurvink (*1880)
 • Gerhardus, Johannes Bernardus Lurvink (*1913)
 • Martinus J.J. Lurvink (*1945)
 • Martinus Johannes Gerhardus Lurvink (*1984)

Bron: Gemeente Aalten

Familiebedrijf anno 2019

Het ontstaan van borstelfabriek M.J.J. Lurvink B.V. (Luva) gaat dus eeuwen terug in de familiestamboom. Onze fabriek kan met recht een familiebedrijf genoemd worden. Al vanaf begin 19e eeuw vervaardigen we alle mogelijke soorten borstels, bezems, handstoffers, zaalvegers enz. voor zowel huishoudelijk en industrieel gebruik. De overgebleven originele kasboeken dateren uit 1850.

In de loop der jaren is het bedrijf drastisch veranderd. Van voornamelijk handwerk is de borstelfabriek anno 2019 een innovatieve en computergestuurde fabriek geworden. Door alle innovaties door de jaren heen is Luva in staat een zeer ruim assortiment borstels te leveren met hoge kwaliteit en tegen concurrerende prijzen.
Voor speciaal borstelwerk is de fabriek ook uitgerust om aan wensen van klanten te voldoen. Borstels worden zowel geleverd in natuurproducten als ook in kunststof materialen.

Hoewel er veel veranderd is in de loop der jaren, zijn de kernwaarden niet veranderd. De enige overgebleven borstelfabriek in Aalten staat voor:

 • Goede kwaliteit
 • Flexibiliteit
 • Korte levertijden
 • Service
 • FSCĀ®-gecertificeerde producten
 • Betrouwbaarheid
 • Private label

Borstelfabriek M.J.J. Lurvink B.V.
2e broekdijk 8
7122LB Aalten

Heeft u vragen over een van onze producten?

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op. Dat kan op verschillende manieren.
Neem contact op